Naujienos

 


2016-02-09 Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ mokykloje-darželyje „Obelėlė“


Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis-išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Tai viena iš žaismingiausių tradicinių švenčių. Vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų yra kaukės ir persirenginėjimas.
Mokykloje-darželyje „Obelėlė“ jau prieš savaitę vaikai su mokytojomis ir auklėtojomis ruošėsi šventei: gaminosi kaukes, mokėsi Užgavėnėms skirtų dainelių, žaidimų ir šokių.
Skambant trankiai ir linksmai muzikai visi linksminosi, sukosi muzikiniuose rateliuose.
Užgavėnių persirengėliai stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą, aišku laimėjo Kanapinis. Vieni liūdėjo dėl Lašininio nesėkmės, o kiti džiaugėsi, kad pagaliau sulauks pavasario ir šilumos. Kadangi Užgavėnės blynų šventė, tai šeimininkės prikepė daug skanių blynų.
Ach, kad daugiau tokių linksmybių, bet viskas turi pradžią ir pabaigą: blynai suvalgyti, blogi darbai ir Morė sudeginta.
Po tokio triukšmingo žiemos varymo belieka laukti pirmųjų pavasario pranašų.

 

Auklėtojos: Nijolė Rindokienė, Violeta Sereikienė,

meninio ugdymo pedagogė Rita Vilkelienė

 

 


 

Mokyklos-darželio priešmokyklinukų komanda dalyvauja projekte „Mažųjų olimpiada“

 

 

2016-02-09 Šventė „Duona kasdieninė – ji šventa“

 

Vasario 5 d. vyko Duonos šventė. Prie baltomis staltiesėmis padengtų staliukų susėdo pradinių klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai.  Šventėje dalyvavo Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, tikybos mokytoja Genė Sereikienė, direktorė Renata Zigmantavičienė.

Trečios klasės  mokytoja Asta Jasiūnienė su savo ugdytiniais ir meninio ugdymo mokytoja Rita Vilkelienė su muzikavimo grupe „Obuoliukai“ paruošė pasirodymą. Mokiniai šoko, dainavo, žaidė žaidimus, sekė pasaką, pristatė patarles, prietarus, minė mįsles.

Mokytojos supažindino visus su ilgu duonos keliu – nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonelės padėjimo ant stalo, parodė seniausius javų apdorojimo padargus, kaip su jais naudojosi seniau.

Tikybos mokytoja papasakojo istoriją apie Šv. Agotą, kuri saugo nuo gaisrų, pavojų ir nelaimių.  Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius palinkėjo, kad niekam nepritrūktų duonos ir visus lydėtų Šv. Agotos apsauga. Mokyklos-darželio direktorė  visus norinčius pavaišino šventinta duona ir paragino gabalėlį jos laikyti pačioje garbingiausioje vietoje.

Mokiniai suprato, kad duona už auksą brangesnė, kodėl be duonos sotus nebūsi.

 

Visų nuotaika buvo pakili, į klases grįžo praturtėję žiniomis, pilni naujų įspūdžių.

 

2016-02-03  Dalyvavome projekte „Kalba ir aš“

 

2015 m. lapkričio–2016 m. sausio mėn. dalyvavome rajoniniame projekte „Kalba ir aš“. Šio projekto tikslas – padėti 5-7 metų mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atpažinti asmeninius pasiekimus kalbos ugdymo(si) srityje. Projektas baigėsi kūrybinių darbų gaminimu ir eksponavimu. Parodoje Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje dalyvaus Mėtos iš „Liūtukų“ grupės, Martyno iš „Drugelių“ grupės ir pirmokės Elijos darbai.

Logopedė Rima Lučinskienė

 

 

2016-01-19 Koncertas „Muzikos pamoka – Pasaka“

 

Šiandien mokyklos ir darželio vaikai dalyvavo „Muzikos pamokoje – Pasakoje“, kurią vedė tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas). Vaikai klausėsi ir stebėjo muzikinį spektaklį pagal lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius. Koncerte skambėjo J. S. Bacho, W.A. Mozarto, C. Debiusy, B. Kutavičiaus  muzika. Dainas Sigutė atliko ne tik lietuvių, bet ir prancūzų kalba. Vaikai susidomėję klausėsi, stebėjo atlikėją, daug plojo.

 

 

2016-01-13  Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

 
Šį rytą „Obelėlės“ languose sušvito žvakelės liepsnos. Taip mes prisidėjome prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Klasėse ir grupėse vyravo ramybė ir susikaupimas, nes vaikai su pedagogais prisiminė ir aptarė tos baisios nakties įvykius. Savo sumanymus, idėjas,  vaikai įamžino darbuose, skirtuose parodai „Atmintis gyva neužmirštuolės žiede“. Parodėlę galima pamatyti pirmo aukšto koridoriuje.

Po kūrybinio darbo mokiniai skubėjo į muzikos salę, kur žiūrėjo dokumentinį filmą „Pamoka Laisvei“. O, kad atmintyje ilgam išliktų sausio 13 – osios paminėjimas, mokiniai sniege nupiešė neužmirštuolės žiedą.

Tad, vaikai, aktyviai dalyvavę renginyje suprato viena, kad Sausio 13-osios atminimas – tai ne vien faktas istorijos vadovėlyje ar tėvų bei senelių pasakojimai… Tai Laisvė, kuri pulsuoja visų mūsų širdyse…

 

2016-01-06  Apsilankė Trys karaliai

 

Trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, lydimi persirengėlių svitos aplankė „Obelėlę“. Karaliai pasveikino, laimino ir paskelbė, kad jau  žiemos švenčių pabaigtuvės, baigiasi kalėdojimo laikas, metas vėl kibti į darbus. Svečiai iš Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios Carito apdovanojo visus: ir vaikus ir suaugusius, palinkėjo gerų metų ir išvyko lankyti kitų.

 

Naujienų archyvas