Naujienos

 

 

2016-05-28 Dainų ir šokių šventė

 

Šiltą šeštadienio popietę miesto parke mūsų mokyklos-darželio du kolektyvai dalyvavo Kėdainių rajono moksleivių dainų ir šokių šventėje „Aš myliu Lietuvą“. Visi į šventę atvyko gerai nusiteikę. Jaunučių muzikavimo kolektyvas „Obuoliukai“ ir priešmokyklinės „Varpelių“ grupės ugdytiniai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Ritos Vilkelienės kartu su kitų ugdymo įstaigų mokiniais  šoko ir dainavo.

Daug gražių emocijų ir prisiminimų dar ilgai  neišblės iš vaikų atminties. Dėkojame vaikams, dalyvavusiems šventiniame koncerte. Dėkojame meninio ugdymo mokytojai Ritai Vilkelienei už vaikų paruošimą rajoniniam renginiui, dėkojame mokytojams, padėjusiems palydėti vaikus į generalines repeticijas bei dainų ir šokių šventę.

 

 

2016-05-26 Tarptautinis projektas „MOVE WEEK“

 

Gegužės 23-27 d. mūsų įstaigos ugdytiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Move Week“ judėjimo savaitėje „Judėkime  kartu“.  3 klasės mokiniai  vyko į Kėdainių miesto parką, kur dalyvavo judėjimo renginyje „Šok, juokis ir voliokis“.  Kitos klasės pertraukų metu  žaidė judriuosius žaidimus. Penktadienį savaitę užbaigėme  sporto švente  „Sportas ir aš”. Visų klasių mokiniai dalyvavo orientacinėse varžybose, žaidė kvadratą, rungtyniavo paspirtukais ir dviratukais.

Šis renginys organizuojamas kasmet, kuris propaguoja  sveiką gyvenseną, skatina vaikų fizinį aktyvumą.

                                                             

Pavaduotoja Danutė Navajauskienė

 

 

2016-05-26 Pažintinė ekskursija į parapijos bažnyčią

 

Baigiantis mokslo metams Kėdainių r. mokyklos- darželio ,,Obelėlė“ antrokai su klasės mokytoja Laima Lukoševičiene ir tikybos mokytoja, šių eilučių autore, išsiruošėme į Šv. Jurgio bažnyčią. Visi buvome puikios nuotaikos. Mokyklos-darželio direktorė Renata Zigmantavičienė piligrimams palinkėjo geros kelionės. Prieš kelionę sukalbėjome maldelę Angelui sargui, kad sektųsi keliauti. 

 

Keliavome pėsčiomis. Pakelėse žydėjo kaštonai, kvepėjo darželių bei šlaitų gėlės. Vaikams pasakojau apie atsinaujinusią bažnyčios aplinką ir siūliau atkreipti dėmesį kai kurias bažnyčios vidaus detales. Kviečiau įsižiūrėti į bažnyčios Didįjį Altorių, kuriame esantis paveikslas vaizduoja Švč. Trejybę.  

 

Įžengę į bažnyčios šventorių mokiniai pastebėjo prikaltą prie bažnyčios sienos iš metalinių raidžių nukaldintą užrašą, kurį garsiai perskaitė ,,Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia“. Užrašas atsirado šiais metais. Taip pat šventoriuje vaikai pastebėjo naujus suoliukus, kurių anksčiau čia nebuvo.

 

Pavaikščiojo po šventorių apžiūrinėjo ten stovinčius kryžius, perskaitė užrašus ant jų, suklupo maldelei prie šventoriaus Švč. Mergelės Marijos statulos. 

 

Atėję į bažnyčią mokiniai pagarbiai priklaupė prieš Didįjį Altorių. Čia mus pasitiko šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Mokiniai sužinojo kur yra altorius ir altorėliai, kur yra krikštykla, sakykla ir klausykla.      Po to kilome naujais metaliniais laiptais į bažnyčios bibliotekėlę, kur jiems rudenį vyks katechezės pamokėlės. 

 

Antrokai turėjo daug klausimų klebonui Artūrui Stanevičiui. Klebonas į visų klausimus mielai atsakė. Praalkusius kelionėje mokinius pavaišino UAB ,,Laumetrio“ dovanotais sausainukais ir paaiškino, kad visus tuos darbus: užrašą, suoliukus, laiptus, šviestuvą bažnyčiai atliko UAB

 

,,Laumetris“, o bibliotekėlę atremontavo Kėdainių profesinio rengimo centras.  Išeidami  iš bažnyčios mokiniai susipažino su čia eksponuojama paroda ,,Akimirkų būsenos“,  visi nusifotografavo atminimui ir tarę nuoširdų ačiū klebonui už  įdomų  pabendravimą, supažindinimą su bažnyčia, kupini įspūdžių grįžome į mokyklą, kur mus sutiko pirmokai, kurie pareiškė norą taip pat aplankyti parapijos bažnyčią. 

 

                                                                                                    Tikybos mokytoja Genė Sereikienė

 

 

 

2016-05-26  Dalyvavome renginyje „Šok, juokis ir voliokis“

 

Mūsų mokyklos-darželio trečios klasės mokiniai Kėdainių miesto parke  dalyvavo renginyje, kuris buvo skirtas Pasaulinei judėjimo dienai paminėti. Šį renginį suorganizavo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Atvykusių laukė „Žaidimų“, „Turizmo“, „Judesio“, „Šokio“ salos, kareiviška košė ir ledai. 

Visi pajudėję, pavalgę, linksmai pabendravę, patenkinti grįžo namo.

 

Mokytoja Asta Jasiūnienė

 
 

2016-05-24 Akcija ,,Cigaretė - man ne draugas“

 

Nors Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad teisė būti kuo geriausios sveikatos yra viena pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių, o šalys, priėmusios Vaiko teisių konvenciją, pripažįsta vaiko teisę būti kuo geresnės sveikatos, visame pasaulyje kasmet vis daugiau ir vis jaunesnių vaikų bei paauglių rūko ir kitokiomis formomis vartoja tabaką.

Didesnės rizikos grupė – pradinių klasių vaikai, kurie aktyviau nei vyresnieji, pavyzdžiui, septyniolikmečiai, įsitraukia į rūkymą, Vaikų  smalsumas, netinkamas šeimos narių elgesys, autoriteto nebuvimas, nesugebėjimas bendrauti, noras būti reikšmingu, dažniausio priežastys, kurios skatina vaikus pabandyti parūkyti, o vėliau ir įsitraukti į rūkančiųjų gretas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Virbalienė ir socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė nusprendė dar kartą papasakoti 3–4 klasių mokiniams apie rūkymo žalą. Nustebino ir nuliūdino vaikų rankų ,,miškas“, kuris pakilo po socialinės pedagogės klausimo, ar nors vienas iš Jūsų šeimos narių rūko? 80%  klasių mokinių atsakė teigiamai. 

Patarėm vaikams, savo šeimos nariams pasiūlyti rinktis obuolį, vietoj cigaretės. Taip pat akcijos metu vaikai piešė plakatus, kurie atsispindėjo jų nuomonę apie rūkymo žalą. Vaikai apdovanoti obuoliais ir Kėdainių visuomenės sveikatos biuro tušinukais. Akcijos pabaigoje 4 kl. mokiniai: Faustas Saugūnas ir Ąžuolas Smagurauskas sukūrė ketureilį, kuriuo nuotaikingai ir užbaigėme akciją.

 

Nerūkyk būk kietas,

Juk gyvenimas tik vienas,

Nugyvenk tu jį prasmingai,

Linksmai ir laimingai.

                                                                                 

Socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė

 

 

 

 

2016-05-12 Padėkos renginys „Šauniems ir aktyviems“

 

Mokyklos-darželio tarybos pirmininkės, mokytojos Jolantos Klevinskienės iniciatyva į „Obelėlės“ salę rinkosi mokiniai, priešmokyklinukai, tėvai, mokytojai. Jie buvo pakviesti į pirmą kartą suorganizuotą padėkos renginį „Šauniems ir aktyviems“. Šio renginio tikslas – padėkoti visus metus puikiai dirbusiems mokiniams, jų tėveliams,  pasidžiaugti jų laimėjimais. Padėkos raštais apdovanoti labiausiai pasižymėję mokiniai konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose, padarę didžiulę pažangą ar kitaip prisidėję prie mūsų įstaigos garsinimo. Tėveliams padėkota už puikų savo vaikų auklėjimą, pagalbą. 

Visi stebėjome Kėdainių muzikos mokyklos pradinių klasių mokinių koncertą.  Pasirodė ir „Obelėlės“ jaunučių muzikavimo būrelio „Obuoliukai“, dramos būrelio „Vaidinkime kartu“ ir raiškaus žodžio būrelio „Žodžiai žaidžia“ vaikai. Menų klubo būrelio vaikų darbelių paroda kvietė pasidžiaugti jų sukurtais darbeliais. 

Tikime, kad šis gražus renginys taps tradiciniu.

 

Pavaduotoja Danutė Navajauskienė

 

Naujienų archyvas